عکاس صنعتی و تدوینگر فیلم و مستند

مدرس عکاسی صنعتی

تدوینگر سریال اینترنتی موزیک باما

تدوینگر سریال اینترنتی مستقیم سر سعدی

عکاسی از بیش از ۱۰۰ کنسرت موسیقی پاپ در کتهران و شهرستانها

فیلمبردار بیش از ۲۰۰ پروژه ی تبلیغاتی و صنعتی

عکاس صنعتی تخصصی لوازم آرایشی

عکاس صنعتی فروشگاه های اینترنتی مختلف