9%
تخفیف

طراحی کاور ، پست و استوری برای شبکه های اجتماعی

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

این دوره شمارا به بازار بزرگ مدیریت شبکه های اجتماعی شرکت ها و سازمانها و نهاد ها ،وارد می کند . اگر فقط شما ماهی ۴ شرکت یا موسسه همکاری کنید ، حداقل ۵ میلیون تومان درآمد خواهید داشت . پس معطل نکنید.

290,000 تومان